Vanliga frågor

/Vanliga frågor
Vanliga frågor2019-04-30T21:14:11+01:00
Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?2016-05-22T19:10:25+01:00

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i muskler, leder och nerver. Här följer några exempel på åkommor som kan behandlas effektivt med kiropraktik:

  • Halsrygg: huvudvärk, nackspärr, yrsel, migrän
  • Bröstrygg: axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), revbensproblematik 
  • Ländrygg: ryggskott, ischias 
  • Armar/händer: tennis-/golfarmbåge, musarm, domningar, inklämningssyndrom 
  • Ben/fötter: knäskador, stukningar, vrickningar, hälseneproblematik
Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?2016-05-22T19:11:17+01:00

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap – CIOMS. För att få detta erkännandet krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Hur viktigt är det att kiropraktorer har en internationellt godkänd utbildning?2016-05-28T09:15:35+01:00

För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det – förutom djupgående teoretiska kunskaper – goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?2016-05-28T09:15:53+01:00

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med till exempel mediciner. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?2016-05-28T09:16:06+01:00

En legitimerad kiropraktor är specialist på problem i muskler, leder och nervsystem. Han eller hon har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc.

Kan kiropraktorn ta hand om min onda nacke så att den blir bra?2016-05-28T09:16:17+01:00

En legitimerad kiropraktor har en ingående kännedom om nacken och dess problemområden. Många nack- och huvudvärksrelaterade besvär kan behandlas mycket effektivt med kiropraktik. Om de besvär du lider av är av ett sådant slag att kiropraktisk behandling inte är lämplig, kommer din kiropraktor istället att hänvisa dig till den vårdgivare som är bäst lämpad att behandla de besvär du har.

Kan kiropraktorn bota huvudvärk?2016-05-28T09:16:28+01:00

Kiropraktik har uppvisat goda resultat i behandling av migrän. I många fall är dessutom det man tror vara migrän i själva verket feldiagnoserad nackhuvudvärk, vilket behandlas mycket framgångsrikt med kiropraktik. Även spänningshuvudvärk behandlas effektivt med kiropraktik.

Är det så att om jag har fått migrän en gång, så kommer jag alltid att ha det?2016-05-28T09:16:44+01:00

Nej. Ofta går olika slags huvudvärkssymptom över i varandra. Det är vanligt att spänningshuvudvärk går över till att bli nackhuvudvärk, vilket kan övergå till migrän, vilket i sin tur kan förvärra nackhuvudvärken.

Hur lång tid tar det att behandla mina nackbesvär/min huvudvärk med kiropraktik?2016-05-28T09:16:55+01:00

Antalet behandlingar som krävs för att du ska bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med nackbesvär/huvudvärk, desto längre tid tar behandlingen. Och ju snabbare störningen åtgärdas, desto mindre risk är det att du får bestående besvär av den.

Hur vet jag när jag är färdigbehandlad?2016-05-28T09:17:06+01:00

Kiropraktik kan ofta ha en snabb effekt på smärta från nackbesvär och huvudvärk. Förutom att bli av med din värk så är det också viktigt att återställa nackens funktion vilket kan kräva fler behandlingar. Detta gäller även smärta och besvär från ex rygg, höft och extremiteter. När smärtan är borta och funktionen är återställd behöver du diskutera med din kiropraktor om du också behöver fortsatt förebyggande behandling.