Clavells Kiropraktorklinik. Det självklara valet av kiropraktor i Västerås.

Clavells Kiropraktorklinik

Det självklara valet av kiropraktor i Västerås. Vi ger dig effektiv och professionell vård för att du ska nå fram till god hälsa och en friskare vardag.

Hos oss kan du känna dig trygg
Vi lägger största vikt vid att du känner både trygghet och förtroende. Empati och ett holistiskt synsätt genomsyrar hela vår behandlingsfilosofi och är honnörsord i vår verksamhet. Vi tar oss alltid god tid att lyssna in din symptombild och tar en grundlig anamnes för att säkerställa och optimera den personliga vård du behöver för just din unika situation.

Din säkerhet är viktig för oss
Vid all undersökning, behandling och rehabilitering tillämpas säkra och godkända metoder som bygger på vetenskapliga rön, modern forskning och beprövad erfarenhet. Vi har lång erfarenhet med över 18 är i branschen.

Effektiv och professionell behandling
Vårt mål är att ge dig en effektiv och professionell behandling. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt gällande lagar och föreskrifter för legitimerad hälso- och sjukvård i Sverige.

Mats Clavell, av Socialstyrelsen leg. kiropraktor och idrottsskadespecialist
Jill Clavell, diplomerad massageterapeut och fil. kand. i Beteendevetenskap

Clavells Kiropraktorklinik AB
Rektorsgatan 3A (entré via Lappgränd)
722 15 Västerås

Telefon: 021-186688
Epost: mats@clavells.se

Mats Clavell, legitimerad kiropraktor och idrottsskadespecialist

Efter en allvarlig skidolycka och 2 års ineffektiv rehabilitering och behandling fick Mats kontakt med en kiropraktor som helt återställde funktionen i rörelseapparat och ledsystem. Denna upplevelse låg till grund för Mats framtida yrkesval.

Mats har examen från Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Stockholm. Det är en legitimationsgrundande 5-årig högskoleutbildning. Omedelbart efter utbildningen följde 12 månaders praktiktjänstgöring inom den traditionella sjukvården. Mats valde att tjänstgöra på ortopedmottagningen, radiologen samt smärtkliniken på Västerås lasarett. Parallellt med denna tjänstgöring bedrevs klinisk verksamhet på nJoy Träning & Hälsa, där Mats efter 2 års klinikarbete med patientbehandlingar tog över som klinikchef.

Under de år som följde har Mats hållit en mängd olika föredrag inom framförallt anatomi, fysiologi, träning och hälsa samt friskvård. Idrottsskaderehabilitering- och behandling ligger Mats varmt om hjärtat varför det växt fram ett samarbete med flertalet idrottsföreningar i Västerås, exempelvis VSK, VIK och MMA-klubben,  men även med individuella idrottare på både motions- och elitnivå.

Förutom fortbildningskurser har Mats även gedigen utbildning inom hälsoprofilsbedömning och som testledare (GIH, Stockholm). Detta har lett till ett samarbete med ett fyrtiotal företag i Västerås genom åren.

Jill Clavell, diplomerad massageterapeut och fil. kand. i beteendevetenskap

Jill har arbetat med människor och deras hälsa i 16 år. Hon tjänstgör på kliniken som diplomerad massageterapeut, men arbetar även som beteendevetare på en statlig myndighet.